Arrangörer/Föreningar

Bakom Huddinge Vårsalong står ” Konstgruppen” dvs konstföreningarna som är medlemmar i Huddinge Kulturhus samt Huddinge kommun.

 Huddinge Konstnärsklubb, HKK består av yrkesverksamma konstnärer i Huddinge och man får ansöka om att bli medlem. HKKs utställningar återfinns i Flygeln till Fullersta gård. Fullerstagårdsväg 18. Se mer på hkk.se

Huddinge Konstnärsklubbs Vänner, HKKV  är vänförening till HKK. HKKV samarrangerar utställningarna i Flygeln  samt gör ateljébesök, konstvandringar mm. HKKV driver också två målargrupper. Medlemskap kostar 200 kronor per år. Se mer på hkkvanner.se

Konstföreningen Bellis har sina lokaler i Trångsund, Huddinge. Verksamheten inriktas mot konstutställningar, kurser och cirklar i olika tekniker och hantverk.Bland föreningens medlemmar finns såväl konstnärer som allmänt konstintresserade. Medlemskap kostar 200 kronor per år. Se mer på belliskonst.se

Kulturföreningen Lyktan verkar främst  i Skogås – Trångsund och Länna som ligger i Huddinge kommuns östra del.
Lyktan vill verka för ett kulturellt öppnare samhälle och arrangerar utställningar, hantverksmässor, poesiaftnar, barnkonstutställningar, föredrag, artistuppträdanden med mera.  Lyktan driver galleri Lyktan i Skogås centrum. Medlemskap kostar 150 kronor per år.Se mer på lyktan.net

 Huddinge Kommun stödjer Huddinge Kulturhus och Vårsalongen.