Arrangörer/Föreningar

Bakom Huddinge Vårsalong står ” Konstgruppen” dvs konstföreningarna som är medlemmar i Huddinge Kulturhus samt Huddinge kommun.

 Huddinge Konstnärsklubb, HKK består av yrkesverksamma konstnärer i Huddinge och man får ansöka om att bli medlem. HKKs utställningar återfinns i Flygeln till Fullersta gård. Fullerstagårdsväg 18. Se mer på hkk.se

Huddinge Konstnärsklubbs Vänner, HKKV  är vänförening till HKK. HKKV samarrangerar utställningarna i Flygeln  samt gör ateljébesök, konstvandringar mm. HKKV driver också två målargrupper. Medlemskap kostar 200 kronor per år. Se mer på hkkvanner.se

Konstföreningen Bellis har sina lokaler i Trångsund, Huddinge. Verksamheten inriktas mot konstutställningar, kurser och cirklar i olika tekniker och hantverk. Bland föreningens medlemmar finns såväl konstnärer som allmänt konstintresserade. Medlemskap kostar 200 kronor per år. Se mer på belliskonst.se

Kulturföreningen Lyktan verkar främst  i Skogås – Trångsund och Länna som ligger i Huddinge kommuns östra del.
Lyktan vill verka för ett kulturellt öppnare samhälle och arrangerar utställningar, hantverksmässor, poesiaftnar, barnkonstutställningar, föredrag, artistuppträdanden med mera.  Lyktan driver galleri Lyktan i Skogås centrum. Medlemskap kostar 150 kronor per år.Se mer på lyktan.net

Litografklubbens Arkiv driver sedan 2005 Litografiska Museet (tidigare: Grudes Ateljé & Stentryckeri). Föreningen ska bevara kunskapen om den litografiska tekniken, genom att driva ett litografiskt museum. Den ska också ta tillvara den litografiska branschens historia, tryck, arbetsverktyg och utrustning. Litografiska museet finns vid Sundby gård i Huddinge och har full verksamhet i form av utställningar, visningar, stipendiater, barnverksamhet mm. Se mer på litografiskamuseet.se

 Huddinge Kommun stödjer Huddinge Kulturhus och Vårsalongen.