FRÅGOR &SVAR

Här listar vi frågor & svar som inkommer till webbsidan. Undrar du över något hör av dig till info@huddingevarsalong.se

Jag har problem att fylla i blanketten digitalt, hur gör jag?  Svar: Aktivera bläckpennan i ditt pdf program. Då kommer några bokstäver upp Aa B osv . Klicka på dem så är skrivfunktionen aktiverad.

Vilka kan söka till Huddinge Vårsalong?   Svar: Alla som bor i Huddinge och är över 18 år samt medlemmar i arrangerande konstföreningar (även om man inte bor i Huddinge)

Behöver underskriften i ansökan vara för hand? Svar: Nej det är inte nödvändigt. Skriv in ditt namn på samma sätt som i den övriga blanketten. Genom att göra det har du skrivit under att uppgifterna du lämnat är rätt i blanketten.

Måste jag ange ett pris på mina verk i ansökan? Nej, du kan skriva privat ägo.

Vad gör jag när någon köpt min tavla? Alla uppgifter om köparen ska finnas i Vårsalongens försäljningspärm. Du tar kontakt med köparen och kommer överens om överlämning och hur du får pengarna.