FRÅGOR &SVAR

Här listar vi frågor & svar som inkommer till webbsidan. Undrar du över något hör av dig till info@huddingevarsalong.se

Vilka kan söka till Huddinge Vårsalong?   Svar: Alla som bor i Huddinge och är över 18 år samt medlemmar i arrangerande konstföreningar (även om man inte bor i Huddinge)